1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
31 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Цагаан чулуут 0.6000 Дэлгэрэнгүй
32 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Шинэ-Ус 0.3000 Дэлгэрэнгүй
33 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Луус Уул уурхайн олборлолт Шаргал 1.8000 Дэлгэрэнгүй
34 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хар тэвш 22.0000 Дэлгэрэнгүй
35 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Үнст худаг 16.0000 Дэлгэрэнгүй
36 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Гурван ухаа 0.7000 Дэлгэрэнгүй
37 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Эрдэнэдалай Уул уурхайн олборлолт Цагаан овоо 20.0000 Дэлгэрэнгүй
38 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Улаан толгой 1.3000 Дэлгэрэнгүй
39 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Шивээгийн гозгор 1.0000 Дэлгэрэнгүй
40 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Өлзийт Уул уурхайн олборлолт Хүрэн дэл 6.6600 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160