Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-31
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Эрдэнэцагаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хөхтний нуруу
Эвдрэлийн шалтгаан: Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-ууд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас 2 карьер, 7 отвол тус бүр эвдрэлд оруулаад байна.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 8
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1783
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 1200
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 115.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 115.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Хөхнтий нуруу овоолго 4.4 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Хөхнтий нуруу овоолго 9.1 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Хөхтний нуруу 1-р овоолго 19.6 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Хөхтний нуруу ил уурхай 42.3 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 тусгай зөвшөөрлүүд Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын Хөхтий нуруу-2, Хөхтний нуруу-3 нэртэй ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь Эрдэнэцагаан сумын төвөөс урд зүгт 46 км-т д.т.д 1212 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан 115.0000 10.0000 25.0000 7890847.5800 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Хөхтний нуруу овоолго 15.6 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Хөхтний нуруу овоолго 7.1 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
7 Хөхтний нуруу шимт хөрсний овоолго 3.9 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
8 Хөхтний нуруу Эрдэнийн олз ХХК Андын илч ХХК-тай хамтран ажиллахаа болисоноос хойш уг овоолго би болсон 5.6 га Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
9 Хөхтний нуруу Эрдэнийн олз ХХК-ны 4.7 га ил уурхай Лиценз эзэмшигч Андын илч, Эрдэнийн олз ХХК-уудын MV-020996, MV-020996 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Эрдэнийн олз ХХК нь Андын илч ХХКтай хамтран ажиллахаа болисоноос хойш уг ил карьерыг үүсгэсэн. Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160