1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
31 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Тосонгийн дэнж, Цагаан булагийн хойно 4.8400 Дэлгэрэнгүй
32 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Өгөөмөрийн өвөр сайр 18.6300 Дэлгэрэнгүй
33 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Өгөөмөрийн зүүн тал 12.0800 Дэлгэрэнгүй
34 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Өгөөмөрийн зүүн тал 3.4200 Дэлгэрэнгүй
35 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Урт сайр нэртэй алтны шороон орд 31.7700 Дэлгэрэнгүй
36 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Тосонгийн голын урд 1.9100 Дэлгэрэнгүй
37 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Тосонгийн голын голын дагуу 1.8500 Дэлгэрэнгүй
38 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Давхар уулын урд 9.8500 Дэлгэрэнгүй
39 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хар тэвш 22.0000 Дэлгэрэнгүй
40 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Хүний буруутай үйл ажиллагаа Гэртийн тохойн урд, Жамсрангийн толгой 4.2100 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160