1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
21 Увс аймгийн Засаг даргын 2017.06.16 А/289 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-07-23 Увс Тариалан Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хар хургад 1.3000 Дэлгэрэнгүй
22 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-09-25 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Талын мэлтэс 1-1 0.0380 Дэлгэрэнгүй
23 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-03 Говьсүмбэр Сүмбэр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Сүмбэр сум 4 дүгээр баг тэрэгтий ухсан нүх шуудуу 72.4900 Дэлгэрэнгүй
24 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Баянтал Хүний буруутай үйл ажиллагаа баянтал сум 1 дүгээр баг хуучин спорт талбай 3 1.7190 Дэлгэрэнгүй
25 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-09 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Сархиа уулын зүүн урд энгэр 2.8600 Дэлгэрэнгүй
26 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-12 Орхон Жаргалант Хүний буруутай үйл ажиллагаа Урд булгийн адаг 0.1800 Дэлгэрэнгүй
27 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-09-29 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хар хайрхан 0.9040 Дэлгэрэнгүй
28 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-11 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шаргалдай 0.3300 Дэлгэрэнгүй
29 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-14 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Очир төвийн ард энгэр 2.2000 Дэлгэрэнгүй
30 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-11 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Торгот 0.1100 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160