Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-28
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Зараа
Эвдрэлийн шалтгаан: Ананд баян тал ХХК хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулсанаар босоо ам 2, налуу ам 2 судал дагасан хайгуул ашиглалтын малталт 4, хоосон чулуулгын болон хүдрийн овоолго 8 үүсгэн тус бүр эвдрэлд орсон талбай.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Босоо ам, налуу ам, овоолго, эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 16
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 189
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 40
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 1.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 1.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Хайгуулын үед малтсан сувагт нөхөн сэргээлт хийж байсан.
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Зараа Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү Зараагийн жоншны далд уурхай нь Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотоос зүүн зүгт 17 км-т д.т.д 1022 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан 1.0000 4.0000 40.0000 3718.1380 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Зараа1 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Зараа 10 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Зараа 11 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Зараа 12 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Зараа 13 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
7 Зараа 14 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
8 Зараа 15 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
9 Зараа2 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
10 Зараа3 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
11 Зараа4 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
12 Зараа 5 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
13 Зараа 6 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
14 Зараа 7 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
15 Зараа 8 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
16 Зараа 9 Лиценз эзэмшигч Ананд баян тал ХХК MV-017194 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160