Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-01
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Төмөртийн овоо
Эвдрэлийн шалтгаан: Цайртминерал ХХК уулын ажил явуулж баяжуулалт хийснээр ил уурхай 1, овоолго 2, хаягдлын сан тус бүр эвдрэлд орсон талбай.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер, овоолго, хаягдлын сан, эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 4
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1900
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 1500
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 182.1000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га: 23.0000
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 182.1000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Овоолгын тавцанд нөхөн сэргээлт хийдэг боловч овоолгын хажуугийн налуу нь тус уурхайн хаалтын төлөвлөгөөтэй уялдахгүй байгаа.
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Төмөртийн овоо Лиценз эзэмшигч Цайртминерал ХХК MV-000723 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү Төмөртийн овооны ил уурхай нь Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотоос зүүн хойд зүгт 15 км-т д.т.д 1150 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан. Уг ордыг өмнө нь 2005 оноос ашиглаж эхэлсэн 182.1000 40.0000 80.0000 38954386.3840 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Төмөртийн овоо баруун овоолго Лиценз эзэмшигч Цайртминерал ХХК MV-000723 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Уг овоолгын тавцанд нөхөн сэргээлт хийсэн байх боловч энэ нь тус уурхайн хаалтын төлөвлөгөө стандартай нийцэхгүй байна. Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Төмөртийн овоо зүүн овоолго Лиценз эзэмшигч Цайртминерал ХХК MV-000723 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал чулуулаг, Хаягдал шороо, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Төмөртийн овоо хаягдлын сан Лиценз эзэмшигч Цайртминерал ХХК MV-000723 Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдлын далан, Хаягдал шороо, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160