Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-27
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Газрын нэр: Талбулаг
Эвдрэлийн шалтгаан: Улс ашиглаж байгаад үргэлжлүүлэн Талын гал ХХК ашиглаж байгаа. Тус орд газар дээр одоогийн байдлаар Цэгээн үүдэн, Энгүй тал ХХК-ууд үйл ажиллагаа явуулж байна.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер, эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 6
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 2000
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 300
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 90.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 90.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Тал булаг Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563, MV-014209, MV-012466 Ухмал, Дотоод овоолго, Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Уурхайн ам, Энэхүү Талбулагийн нүүрсний орд нь Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотоос баруун хойд зүгт 36 км-т д.т.д 923-954 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан. Уг ордыг өмнө нь 1970 аад оноос Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд айл өрх албан байгууллагын хэрэглээний нүүрсээр хангасаар ирсэн бөгөөд одоогоор уг орд дээр дээрх 3-н аж ахуй нэгжийн ашиглалтын 3 тусгай зөвшөөрөл байгаа бөгөөд үүнээс Талын гал ХХК түр зогсоод байгаа бол Цэгээн үүдэн, Энгүй тал ХХК-ууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Иймд Талбулагийн орд газарт нэгдсэн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх шаардлагатай байна 90.0000 6.0000 20.0000 3719893.2410 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Тал булаг1 Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563 , MV-014209, MV-012466 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Талбулаг2 Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563 , MV-014209, MV-012466 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Тал булаг3 Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563 , MV-014209, MV-012466 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Тал булаг4 Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563 , MV-014209, MV-012466 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Тал булаг5 Лиценз эзэмшигч Талын гал, Энгүй тал, Цэгээн үүдэн ХХК-уудын MV-014563 , MV-014209, MV-012466 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160