Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-29
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түвшинширээ
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хавцал
Эвдрэлийн шалтгаан: Жонш олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй канал ухаж олборлолт явуулсан каналаас гарсан шороог хажуугаар нь байрлуулсан. Хайгуулын үеийн 1 сувагтай босоо ам 1 байгаа.
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 3
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 321
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 84
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.1000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га: 3.0000
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 2.1000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Хавцал Лиценз эзэмшигч ЭБНЭ ХХК Ухмал, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Уурхайн ам, Энэхүү жоншны уурхай нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойд зүгт 51.5 км-т д.т.д 1244-1232 м орчим өндөрт өргөгдсөн хадархаг уулын дээд хэсэгт байрласан бөгөөд урьд жилүүдэд олборлолт явуулсан суваг хэлбэрийн ухаш хажуугаар нь хөрсний чулуулгыг овоолго үүсгэн байрлуулсан баруун хойноос зүүн урагш 321 м урттай 84 м орчим өргөнтэй сунаж тогтсон. Энэ жил олборлолт явуулаагүй бөгөөд цаашид далд аргаар олборлохоор төлөвлөж босоо ам нэвтэрч эхэлээд байсан. 1.9670 2.0000 3.0000 36213.2760 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Хавцал1 Лиценз эзэмшигч ЭБНЭ ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү жоншны уурхай нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойд зүгт 51.5 км-т д.т.д 1244-1232 м орчим өндөрт өргөгдсөн хадархаг уулын дээд хэсэгт байрласан бөгөөд урьд жилүүдэд олборлолт явуулсан суваг хэлбэрийн ухаш хажуугаар нь хөрсний чулуулгыг овоолго үүсгэн байрлуулсан баруун хойноос зүүн урагш 321 м урттай 84 м орчим өргөнтэй сунаж тогтсон. Энэ жил олборлолт явуулаагүй бөгөөд цаашид далд аргаар олборлохоор төлөвлөж босоо ам нэвтэрч эхэлээд байсан. 0.1870 2.0000 848.8030 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Хавцал2 канал татаж ухсан Лиценз эзэмшигч ЭБНЭ ХХК MV-004537 Ухмал, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү жоншны уурхай нь Түвшинширээ сумын төвөөс хойд зүгт 51.5 км-т д.т.д 1244-1232 м орчим өндөрт өргөгдсөн хадархаг уулын дээд хэсэгт байрласан бөгөөд урьд жилүүдэд олборлолт явуулсан суваг хэлбэрийн ухаш хажуугаар нь хөрсний чулуулгыг овоолго үүсгэн байрлуулсан баруун хойноос зүүн урагш 321 м урттай 84 м орчим өргөнтэй сунаж тогтсон. Энэ жил олборлолт явуулаагүй бөгөөд цаашид далд аргаар олборлохоор төлөвлөж босоо ам нэвтэрч эхэлээд байсан. 0.0140 2.0000 19.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр:  ЭБНЭ
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011088056
Регистрийн дугаар: 2568683
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: СХД 22-Б байр 13 тоот
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 633836, 318005
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: dar.erdene@yahoo.com; ebolorkhuu@yahoo.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-004537
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2002-06-13
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2032-06-13
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Жонш   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл: ЭБНЭ ХХК олборлолт явуулж байсан. Үйл ажиллагаа одоогоор явуулахгүй байгаа.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160