1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
21 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Даланзадгад Бусад үйл ажиллагаа Урд гол 0.4400 Дэлгэрэнгүй
22 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Гурвантэс Уул уурхайн олборлолт Өвөлжөө уул-1 0.1000 Дэлгэрэнгүй
23 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Манлай Уул уурхайн олборлолт Өгөөмөр баг, Харганагийн уул 0.8700 Дэлгэрэнгүй
24 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Номгон Уул уурхайн олборлолт Цавын шил 18.0000 Дэлгэрэнгүй
25 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Хүрмэн Уул уурхайн олборлолт Жанжин баг, Шар хад 1.3000 Дэлгэрэнгүй
26 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Баян Овоо Уул уурхайн олборлолт Цант уул 63.5000 Дэлгэрэнгүй
27 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баян Овоо Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Могойт баг 0.2000 Дэлгэрэнгүй
28 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Хүрмэн Уул уурхайн олборлолт Жанжин баг, Чавганцын ар 8.8400 Дэлгэрэнгүй
29 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Номгон Уул уурхайн олборлолт Хар толгой 2.7800 Дэлгэрэнгүй
30 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Хүрмэн Уул уурхайн олборлолт Тасархай дэл хэмээх газарт 54.3600 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160