Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Найчрал Састайнэблэ ХХК
Тооллого хийсэн огноо: 2018-12-20
Аймаг, нийслэлийн нэр: Төв
Сум, дүүргийн нэр: Заамар
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Баян-Овоот уул
Эвдрэлийн шалтгаан: Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан байгууллага уурхайн ашиглалт явуулан эвдрэлд оруулсан ба нөхөн сэргээлт хийсэн
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Нөхөн сэргээлт хийсэн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 980
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 190-410
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 27.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га: 27.5000
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га:
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Өмнө нь ашиглалтад өртсөн талбайд техиникийнн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн.
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Найчрал Састайнэблэ ХХК
Регистрийн дугаар: 3856926
Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, “Зоос гоёл” ХХК-ийн байр, 216 тоот
Утасны дугаар: 99081718
И-мэйл: n.sustainable@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Төв
Захиалагч байгууллагын нэр: Төв аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-11-30
Экспертүүдийн нэp: Тооллого судалгааг "Найчрал Састайнэблэ" ХХК-ийн байгаль орчин, ГМС-ийн мэргэжилтэн Д.Очгэрэл, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нартай хамтран хийсэн.
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: С.Эрдэнэцогт
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчны аялал жуулчлалын газрын ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: Төв аймгийн хэмжээнд уул уурхайн ашиглалтын улмаас болон бусад үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдсөн газрын тооллого судалгаа
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Тооллого судалгаа хийсэн файл
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160