1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
11 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Сэргэлэн Цэргийн зориулалт Цэргийн ангийн шороон 283.2700 Дэлгэрэнгүй
12 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Ханхонгор Цэргийн зориулалт Энхтайваны овоо 7.1000 Дэлгэрэнгүй
13 Экотон ХХК 2018-10-10 Булган Орхон Цэргийн зориулалт Өлзийт2 29.3000 Дэлгэрэнгүй
14 Экотон ХХК 2018-10-10 Булган Орхон Цэргийн зориулалт Өлзийт3 54.8000 Дэлгэрэнгүй
15 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-25 Говьсүмбэр Баянтал Цэргийн зориулалт Баянтал сум 1 дүгээр баг 2.1100 Дэлгэрэнгүй
16 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-03 Говьсүмбэр Баянтал Цэргийн зориулалт Баянтал сумын 1 дүгээр баг Төв хогийн цэгийн зүүн талд 2.1000 Дэлгэрэнгүй
17 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-12 Орхон Жаргалант Цэргийн зориулалт Онгоцотын ам 0.1700 Дэлгэрэнгүй
18 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-07-02 Говьсүмбэр Сүмбэр Цэргийн зориулалт Сүмбэр сумын 4 дүгээр баг Улаан цагаан усны баруун талын барилгын туурь хог хаягдал 8 102.7700 Дэлгэрэнгүй
19 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-12 Орхон Жаргалант Хүний буруутай үйл ажиллагаа Урд булгийн адаг 0.1800 Дэлгэрэнгүй
20 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Баянтал Хүний буруутай үйл ажиллагаа баянтал сум 1 дүгээр баг хуучин спорт талбай 3 1.7190 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160