Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-26
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Уулбаян
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Алтан овоо
Эвдрэлийн шалтгаан: Ашигт малтмал ашиглалтын 9918А тусгай зөвшөөрлийг 2004.12.29 –нд Мандада ХХК авч Г.Намбарнанзадад 2004 онд шилжүүлсэн уг тусгай зөвшөөрлөө үрэгдүүлэн 2005.08.04-нд дахин авсан. Ган алтан овоо ХХК –нд 2007.08.31 -нд Г.Намбарнанзадаас шилжүүлсэн. Улмаар Сунхунголд ХХК 2011.11.30 нд Ган алтан овоо ХХК-аас шилжүүлж авсан. Сунхунголд ХХК 2017 оны 10 дугаар сараас талбай дээрээ ашиглалт эхлэхийн өмнөх бэлтгэл ажил буюу кемп байгуулах техник тоног төхөөрөмжөө татах зэрэг ажлуудыг хийж эхэлсэн. Ган алтан овоо ХХК 9918А тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байхдаа 2007 онд хүдрийн биетийг суналын дагуу малтаж эвдрэлд оруулсан байсан. Сунхун голд ХХК нь Их асаралт трэйд ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж эвдрэлд орсон талбайн хэмжээг нэмэгдүүлээд байна
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер, овоолгоор эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 4
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 587
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 488
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 12.7000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 12.7000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Алтан овоо Лиценз эзэмшигч Сунхунголд ХХК MV-009918 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Тодорхойгүй, Энэхүү талбай нь Уулбаян сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 32 км-т, Баруун-Урт сумаас баруун зүгт 51 км-т д.т.д 1170-1150 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, овоолго, хүдрийн агуулахад нийт 12.7 га эвдрэлд ороод байгаа. Ашигт малтмал ашиглалтын 9918А тусгай зөвшөөрлийг 2004.12.29 –нд Мандада ХХК авч Г.Намбарнанзадад 2004 онд шилжүүлсэн уг тусгай зөвшөөрлөө үрэгдүүлэн 2005.08.04-нд дахин авсан. Ган алтан овоо ХХК –нд 2007.08.31 -нд Г.Намбарнанзадаас шилжүүлсэн. Улмаар Сунхунголд ХХК 2011.11.30 нд Ган алтан овоо ХХК-аас шилжүүлж авсан. Сунхунголд ХХК 2017 оны 10 дугаар сараас талбай дээрээ ашиглалт эхлэхийн өмнөх бэлтгэл ажил буюу кемп байгуулах техник тоног төхөөрөмжөө татах зэрэг ажлуудыг хийж эхэлсэн. Ган алтан овоо ХХК 9918А тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байхдаа 2007 онд хүдрийн биетийг суналын дагуу малтаж эвдрэлд оруулсан байсан. Сунхун голд ХХК нь Их асаралт трэйд ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж эвдрэлд орсон талбайн хэмжээг нэмэгдүүлсэн 12.7000 6.0000 10.0000 1539253.4670 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Алтан овоо1 Лиценз эзэмшигч Сунхунголд ХХК MV-009918 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Алтан овоо2 Лиценз эзэмшигч Сунхунголд ХХК MV-009918 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160