Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-26
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Уулбаян
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Цахиурт овоо
Эвдрэлийн шалтгаан: Эм Эл Цахиурт овоо ХХК нь MV-015610 тусгай зөвшөөрлийн талбайд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэнээсээ хойш бусад талбайг болон улс ашиглаж байсан овоолго карьерыг дахин ашиглаж байгаа.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер, овоолго, хаягдлын сангын улмаас эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 4
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1800
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 1500
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 73.1100
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 73.1100
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цахиурт овоо Лиценз эзэмшигч Эм Эл Цахиурт овоо ХХК MV-015610 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү талбай нь Уулбаян сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 49 км-т, Баруун-Урт сумаас баруун хойд зүгт 35 км-т д.т.д 1038-1062 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, овоолго, хүдрийн агуулах, хаягдал овоологод нийт 73.11 га эвдрэлд ороод байгаа 73.1100 6.0000 10.0000 1539253.4670 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Цахиурт овоо ил уурхай Лиценз эзэмшигч Эм Эл Цахиурт овоо ХХК MV-015610 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Цахиурт овоо овоолго жижиг Лиценз эзэмшигч Эм Эл Цахиурт овоо ХХК MV-015610 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Цахиурт овоо Хаягдал Лиценз эзэмшигч Эм Эл Цахиурт овоо ХХК MV-015610 Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдлын далан, Хаягдал овоолго, Хаягдал чулуулаг, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Цахиурт овоо хүдрийн овоолго Лиценз эзэмшигч Эм Эл Цахиурт овоо ХХК MV-015610 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160