Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-23
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түмэнцогт
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Шар хад
Эвдрэлийн шалтгаан: Улс ашиглаж байхдаа 1 овоолго, 1 карьерыг нь эвдрэлд оруулсан Эф Жи Пи Эм ХХК нь MV-014532 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж эхэлсэнээсээ хойш бусад талбайг болон улс ашиглаж байсан овоолго карьерыг дахин ашиглаж байгаа
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер, овоолго, далд уурхайн босоо амаар эвдэрсэн
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 5
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 530
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 410
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 25.7000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 25.7000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Шар хад Лиценз эзэмшигч Эф Жи Пи Эм ХХК MV-014532 Ухмал, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү талбай нь Түмэнцогт сумын төвөөс баруун зүгт 18 км-т д.т.д 1100-1136 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, далд уурхай, овоологод нийт 25.7 га эвдрэлд ороод байгаа. Улс ашиглаж байхдаа 1 овоолго, 1 карьерыг нь эвдрэлд оруулсан Эф Жи Пи Эм ХХК нь MV-014532 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж эхэлсэнээсээ хойш бусад талбайг болон улс ашиглаж байсан овоолго карьерыг дахин ашиглаж байгаа энэ талбайг өмнө нь улс ашигалсан байсан 25.7000 10.0000 20.0000 1212901.1590 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Шар хад 0.48 га Лиценз эзэмшигч Эф Жи Пи Эм ХХК MV-014532 Ухмал, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Шар хад 10.69 га Лиценз эзэмшигч Эф Жи Пи Эм ХХК MV-014532 Эвдрэлд өртсөн талбай, уг талбайг Эф Жи Пи Эм ХХК эвдрэлд оруулсан. Энэхүү талбай нь Түмэнцогт сумын төвөөс баруун зүгт 18 км-т д.т.д 1100-1136 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, далд уурхай, овоологод нийт 25.7 га эвдрэлд ороод байгаа. Улс ашиглаж байхдаа 1 овоолго, 1 карьерыг нь эвдрэлд оруулсан Эф Жи Пи Эм ХХК нь MV-014532 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж эхэлсэнээсээ хойш бусад талбайг болон улс ашиглаж байсан овоолго карьерыг дахин ашиглаж байгаа Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Шар хад 1.86 га Лиценз эзэмшигч Эф Жи Пи Эм ХХК MV-014532 Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Шар хад 5.9 га Лиценз эзэмшигч Эф Жи Пи Эм ХХК MV-014532 Эвдрэлд өртсөн талбай, өмнө нь улс ашиглаж байхдаа судал дагсан ухмал үүсгэсэн бол сүүлд Эф Жи Пи Эм ХХК гаргасан 1 босоо амтай Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160