Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-23
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түмэнцогт
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хайлуур жонш
Эвдрэлийн шалтгаан: Монголжүюаньли ХХК нь MV-010988 тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа бөгөөд тус талбайд 2006 оноос ашиглалтын үйл ажиллагаа илээр болон далдаар явуулж эвдрэлд оруулсан.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: карьер, отвал, хаягдлын сан
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 3
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 550
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 360
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 21.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 21.5000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Хайлуур жонш Лиценз эзэмшигч Монголжүюаньли ХХК MV-010988 Ухмал, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү талбайд нь Түмэнцогт сумын төвөөс баруун зүгт 18 км-т д.т.д 1120-1167 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, далд уурхай, овоолго, хаягдлын санд нийт 21.3 га эвдрэлд ороод байгаа. Тус уурхай нь Хар ямаатын байгалийн нөөц газрын зүүн урд талд нь 500 орчим м, 21.3000 9.0000 6.0000 1243402.8100 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Хайлуур жонш 1 Лиценз эзэмшигч Монголжүюаньли ХХК MV-010988 Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдлын далан, Энэхүү талбайд нь Түмэнцогт сумын төвөөс баруун зүгт 18 км-т д.т.д 1120-1167 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, далд уурхай, овоолго, хаягдлын санд нийт 21.3 га эвдрэлд ороод байгаа. Тус уурхай нь Хар ямаатын байгалийн нөөц газрын зүүн урд талд нь 500 орчим м, 9.4000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Хайлуур жонш эвдэрсэн Лиценз эзэмшигч Монголжүюаньли ХХК MV-010988 Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү талбайд нь Түмэнцогт сумын төвөөс баруун зүгт 18 км-т д.т.д 1120-1167 м орчим өндөрт орших бөгөөд ил уурхай, далд уурхай, овоолго, хаягдлын санд нийт 21.3 га эвдрэлд ороод байгаа. Тус уурхай нь Хар ямаатын байгалийн нөөц газрын зүүн урд талд нь 500 орчим м, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160