1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1891 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Жавхлант баг, Говийн зам ХХК-ийн /1/ талбай 11.7400 Дэлгэрэнгүй
1892 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Жавхлант баг, Говийн зам ХХК-ийн /4/ талбай 0.7500 Дэлгэрэнгүй
1893 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гавилууд баг, Хийморийн их зам ХХК-ийн карьер - 2 1.0700 Дэлгэрэнгүй
1894 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гавилууд баг, Хийморийн их зам ХХК /4/-ийн талбай 10.9500 Дэлгэрэнгүй
1895 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гавилууд баг, Эзэн тодорхой бус - 1 5.8700 Дэлгэрэнгүй
1896 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гавилууд баг, эзэн тодорхойгүй газар 7.4400 Дэлгэрэнгүй
1897 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Уул уурхайн олборлолт Замын шанд баг, Баянбор 4.9630 Дэлгэрэнгүй
1898 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ханбогд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Жавхлант баг, Эзэн тодорхой бус -2 3.9900 Дэлгэрэнгүй
1899 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Мандал Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Зодохын хүрээний түймэрт нүхэн 0.2400 Дэлгэрэнгүй
1900 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Мандал Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Зодохын бөөн ам 0.0350 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160