1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1861 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогтцэций Уул уурхайн олборлолт Таван толгой 276.9100 Дэлгэрэнгүй
1862 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Ноён Уул уурхайн олборлолт Баруун ноён уул 384.9600 Дэлгэрэнгүй
1863 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Гурвантэс Уул уурхайн олборлолт Зангат уул-1 49.6000 Дэлгэрэнгүй
1864 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бортээг баг, Дунд Даянгар, Цагаан товог 15.6660 Дэлгэрэнгүй
1865 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Уул уурхайн олборлолт Бортээг баг, Даянгар 8.0000 Дэлгэрэнгүй
1866 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Цогт Овоо Хүний буруутай үйл ажиллагаа Бортээг баг, Улаан худаг 1.5300 Дэлгэрэнгүй
1867 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-16 Өмнөговь Сэврэй Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баянборын нуруу, Хар чулуут 3.1300 Дэлгэрэнгүй
1868 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Цогтцэций Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Хэсэг хавирга 3.5900 Дэлгэрэнгүй
1869 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Номгон Уул уурхайн олборлолт Дархын цав 2.0000 Дэлгэрэнгүй
1870 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Баяндалай Уул уурхайн олборлолт Төвхөг баг, Баянцагааны нуруу, Хул морьтны шандны ам 0.5100 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160