1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
101 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-22 Архангай Цэнхэр Уул уурхайн олборлолт Гүүтийн ам 34.5000 Дэлгэрэнгүй
102 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-23 Архангай Цэнхэр Уул уурхайн олборлолт Өлзийт тээлийн ам 292.0000 Дэлгэрэнгүй
103 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Адаацаг Уул уурхайн олборлолт Ухаа овоо 3.0000 Дэлгэрэнгүй
104 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Адаацаг Уул уурхайн олборлолт Хужирт 7.0000 Дэлгэрэнгүй
105 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Лог 6.0000 Дэлгэрэнгүй
106 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Зүүн тойром 8.0000 Дэлгэрэнгүй
107 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Бумбат-1 1.0000 Дэлгэрэнгүй
108 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Жоншт толгой 0.4000 Дэлгэрэнгүй
109 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-13 Дундговь Говь Угтаал Уул уурхайн олборлолт Сүүл толгой 3.0000 Дэлгэрэнгүй
110 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-15 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Хөөт 20.0000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160