1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
91 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-10-02 Завхан Нөмрөг Авто замын ажил Ширээгийн үзүүр 5.0000 Дэлгэрэнгүй
92 Эм И Си Эс Зэт Би ХХК 2018-12-15 Өмнөговь Манлай Уул уурхайн олборлолт Ширүүн нэртэй газар 1.6700 Дэлгэрэнгүй
93 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт Шинэ-Ус 0.3000 Дэлгэрэнгүй
94 Дархан-Уул аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар 2019-04-05 Дархан Уул Хонгор Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Шийр уул 0.7827 Дэлгэрэнгүй
95 Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-10-08 Архангай Цэнхэр Уул уурхайн олборлолт Шийртийн салаа 81.6000 Дэлгэрэнгүй
96 Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018-09-30 Завхан Тэлмэн Авто замын ажил Шийрийн ар 5.0000 Дэлгэрэнгүй
97 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-13 Говь Алтай Бугат Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээт 0.1500 Дэлгэрэнгүй
98 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээговь сумын урд гэр байрны орчмын барилгын туурь хог хаягдал 1.0000 Дэлгэрэнгүй
99 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Хүний буруутай үйл ажиллагаа Шивээговь сумын сургуулийн хойд талын барилгын туурь хог хаягдал 7.3000 Дэлгэрэнгүй
100 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Шивээговь Цэргийн зориулалт Шивээговь сумын ЗДТГ-н урд талын барилгын туурь хог хаягдал 1 0.0200 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160