1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
91 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-14 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Очир төвийн ард энгэр 2.2000 Дэлгэрэнгүй
92 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-11 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Мо-гийн элстийн ар 2.0200 Дэлгэрэнгүй
93 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-09-25 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Талын мэлтэс 1-6 0.0490 Дэлгэрэнгүй
94 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-09-25 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Талын мэлтэс 1-5 0.0050 Дэлгэрэнгүй
95 Гүнгийн хажуу ХХК 2017-05-11 Орхон Баян Өндөр Хүний буруутай үйл ажиллагаа Гурван замын уулзвар, зүүн урд энгэр 0.3000 Дэлгэрэнгүй
96 Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2018-06-26 Говьсүмбэр Баянтал Хүний буруутай үйл ажиллагаа баянтал сум 1 дүгээр баг хуучин спорт талбай 3 1.7190 Дэлгэрэнгүй
97 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-16 Говь Алтай Баян Уул Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хармагт салаа-12 0.2170 Дэлгэрэнгүй
98 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-05-24 Говь Алтай Есөнбулаг Хүний буруутай үйл ажиллагаа Ямаан ус ухагдсан 0.1900 Дэлгэрэнгүй
99 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-09-25 Говь Алтай Алтай Хүний буруутай үйл ажиллагаа Мянган тоорой 0.3070 Дэлгэрэнгүй
100 Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2017-06-16 Говь Алтай Баян Уул Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хармагт салаа-2 3.0300 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160