Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-10-20
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Сум, дүүргийн нэр: Цэнхэр
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Бодонтын ам
Эвдрэлийн шалтгаан: Алт олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Ухаш, овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1183
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 345
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 49.1000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га: 15.7000
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 33.4000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Нөхөн сэргээлт хийгдэж байгаа
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9001328
Хаяг: Арханагай аймаг Эрдэнэбулган сум 4-р баг
Утасны дугаар: 70333223
И-мэйл: arkhangaiboagj1@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Захиалагч байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах,нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо:
Экспертүүдийн нэp:
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Архангай ЗДТГазрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Д.Оюунжаргал
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчин, аялал жуулчлал хаиуцсан мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цэнхэр сум Орхон баг Бодонтын ам сумын төвөөс урагш 90 км Лиценз эзэмшигч Голден хаммер ХХК Ухмал, Дотоод овоолго, Гадаад овоолго, Карьер, 33.4000 10.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Голден хаммер ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011071115
Регистрийн дугаар:
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо 12 дугаар хороолол 59-31
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 96662459, 99110773
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл:
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-004780
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2007-01-23
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2037-01-23
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Алт   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Эвдэрсэн газрын байршлын зураг Файл харах
2 Эвдэрсэн газрын фото зураг Файл харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160