Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-10-12
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Сум, дүүргийн нэр: Цэнхэр
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Улаанчулуут
Эвдрэлийн шалтгаан: Алт олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Ухаш овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1200
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 118
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 21.6000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 21.6000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9001328
Хаяг: Арханагай аймаг Эрдэнэбулган сум 4-р баг
Утасны дугаар: 70333223
И-мэйл: arkhangaiboagj1@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Захиалагч байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах,нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо:
Экспертүүдийн нэp:
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Архангай ЗДТГазрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Д.Оюунжаргал
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчин, аялал жуулчлал хаиуцсан мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цэнхэр сум Орхон баг Улаанчулуут сумын төвөөс урагш 95 км Лиценз эзэмшигч Эм Жи Эйч ХХК Ухмал, Дотоод овоолго, Карьер, Хаягдал чулуулаг, 21.6000 8.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Эм Жи Эйч ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019033089
Регистрийн дугаар: 2740451
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 5-ри хороо Монгол газар ХХК-ийн байр
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 99110001
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл:
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-007207
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2007-02-13
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2037-02-13
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Алт   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Эвдэрсэн газрын фото зураг Файл харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160