Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-10-11
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Сум, дүүргийн нэр: Цэнхэр
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Ястын ам
Эвдрэлийн шалтгаан: Алт олборлот
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Ухаш, овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 2590
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 204
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 61.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 61.5000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9001328
Хаяг: Арханагай аймаг Эрдэнэбулган сум 4-р баг
Утасны дугаар: 70333223
И-мэйл: arkhangaiboagj1@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Захиалагч байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах,нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо:
Экспертүүдийн нэp:
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Архангай ЗДТГазрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Д.Оюунжаргал
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчин, аялал жуулчлал хаиуцсан мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цэнхэр сум Орхон баг Ястын ам сумын төвөөс урагш 90 км Лиценз эзэмшигч Эм Жи Эйч ХХК Ухмал, Дотоод овоолго, Гадаад овоолго, Карьер, Хаягдал овоолго, Хаягдал угааж буй талбай, 61.5000 4.5000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Эм Жи Эйч ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019033089
Регистрийн дугаар: 2740451
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 5-р хороо Монгол газар ХХК-ийн байр
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 99110001
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл:
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-009258
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2005-02-03
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2035-02-03
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Алт   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160