Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-10-10
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Сум, дүүргийн нэр: Цэнхэр
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Харгуйтын ам
Эвдрэлийн шалтгаан: алт олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Ухаш, овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 3480
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 280
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 126.7000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 126.7000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд ахин олборлолт явуулсан
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9001328
Хаяг: Арханагай аймаг Эрдэнэбулган сум 4-р баг
Утасны дугаар: 70333223
И-мэйл: arkhangaiboagj1@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Захиалагч байгууллагын нэр: Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах,нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо:
Экспертүүдийн нэp:
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Архангай ЗДТГазрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Д.Оюунжаргал
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчин, аялал жуулчлал хаиуцсан мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Цэнхэр сум Орхон баг Харгуйтын ам сумын төвөөс урагш 90 км Лиценз эзэмшигч Монгол газар ХХК Ухмал, Дотоод овоолго, Гадаад овоолго, Карьер, Хаягдал овоолго, 126.7000 8.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Монгол газар ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011074101
Регистрийн дугаар: 2027615
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Гурвалжингийн Их үүсгэл ХХК-ийн байр
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 99110001
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл:
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-005529
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2003-03-18
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2059-11-18
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Алт   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Эвдэрсэн газрын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Эвдэрсэн газрын байршлын зураг Файл харах
2 Эвдэрсэн газрын фото зураг Файл харах
3 Эвдэрсэн газрын фото зураг Файл харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160