1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
91 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Туул гол, Дунд галтын хойд хэсэг 30.7600 Дэлгэрэнгүй
92 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Заамарын эх, Дунд гал 205.3800 Дэлгэрэнгүй
93 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Галт нэртэй алтны орд 26.9700 Дэлгэрэнгүй
94 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 2019-05-14 Дундговь Баянжаргалан Уул уурхайн олборлолт мануулт 16.0000 Дэлгэрэнгүй
95 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Заамарын эх 58.5900 Дэлгэрэнгүй
96 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Заамарын эх 86.9500 Дэлгэрэнгүй
97 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Урд дэлэн, Урд дэлэнгийн дэнж 200.4300 Дэлгэрэнгүй
98 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Урд дэлэн 55.3100 Дэлгэрэнгүй
99 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Урд дэлэн, Туул голын дэнж 243.2900 Дэлгэрэнгүй
100 Найчрал Састайнэблэ ХХК 2018-12-20 Төв Заамар Уул уурхайн олборлолт Галтын ам 5.8200 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160