Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2019-05-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Баянжаргалан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Яст
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлот
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго далд уурхай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 300
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 200
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 6.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 6.6600
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: н/с хийгдээгүй 2008 оноос 2014 онд Эм Си Ти Ти ХХК үйл ажиллагаа явуулж байсан. Монгол талын захирал Оюунчимэг 99998208 тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөөгүй гэх үндэслэлээр ТЗ цуцлагдсан.
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Яст Лиценз эзэмшигч н/с хийгдээгүй 2008 оноос 2014 онд Эм Си Ти Ти ХХК үйл ажиллагаа явуулж байсан. Монгол талын захирал Оюунчимэг 99998208 тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөөгүй гэх үндэслэлээр ТЗ цуцлагдсан. Ухмал, Овоолго, далд уурхай 6.0000 3.0000 46.0000 8808.9180 -
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160