Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-27
Аймаг, нийслэлийн нэр: Завхан
Сум, дүүргийн нэр: Алдархаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Газрын нэр: Яруугийн голын карер 1
Эвдрэлийн шалтгаан: Барилгын хайрга олборлосон
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Жалга /карер/
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 40
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 90
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.5000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай.
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Тооллого хийсэн байгууллага: Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/180 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг
Регистрийн дугаар: 9039597
Хаяг: Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, МАХН-ын байр
Утасны дугаар: 70462434
И-мэйл: zavkhanboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Завхан
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
Санхүүгийн эх үүсвэр: Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо:
Экспертүүдийн нэp:
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр:
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр:
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал:
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл:
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Завхан аймгийн эвдэрсэн газрын тооллого, судалгааны ажлын тайлан Файл харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160