Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-10-18
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: Даланжаргалан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Яригат-8
Эвдрэлийн шалтгаан: жоншны хайгуул
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Говь гео ХХК-ны жоншны хайгуулын үйл ажиллагаанд өртсөн. 1982 оноос хойш эзэнгүй орхигдсон
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 28.2
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 9.3
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.0184
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.0184
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Регистрийн дугаар: 90286668
Хаяг: Төрийн өмчийн 3-р байр 2 давхарт 205-207 тоот
Утасны дугаар: 70522663
И-мэйл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Яригат 8 Тодорхойгүй Говь гео ХХК-ны жоншны хайгуулын үйл ажиллагаанд өртсөн. Ухмал, сумаас баруун урагш хойш 50 км зайтай. 1982 оноос эзэнгүй орхигдсон. Буйлс, таана, хялгана алтан харгана, ургадаг, хүрэн, чулуурхаг хөрстэй 0.0184 1.0000 262.2600 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160