Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-03
Аймаг, нийслэлийн нэр: Говьсүмбэр
Сум, дүүргийн нэр: Баянтал
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Цэргийн зориулалт
Газрын нэр: Баянтал сумын 1 дүгээр баг Төв хогийн цэгийн зүүн талд
Эвдрэлийн шалтгаан:
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ:
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м:
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м:
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.1000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га:
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 009019197
Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 3 дугаар баг Найрамдал хотхон 3 дугаар байр
Утасны дугаар: 70543063
И-мэйл: baigali.orchin@yahoo.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Говьсүмбэр
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-16
Экспертүүдийн нэp: Г.Анх-Амгалан, Б.Баасанбат, Б.Уламсайхан нар
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Д.Мөнх-Эрдэнэ
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Мөнх-Эрдэнэ
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: Говьсүмбэр аймгийн уул уурхайн ашиглалтын улмаас болон хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын тооллого
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160