Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-31
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Эрдэнэцагаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хулман нуур
Эвдрэлийн шалтгаан: Эрдэнийн босго ХХК-ууд ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас 1 карьер, 2 отвол тус бүр эвдрэлд оруулаад байна.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Эвдрэлд өртсөн талбай
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 3
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 1600
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 640
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 68.6000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 68.6000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Хулман нуур ил уурхай 22.8 га Лиценз эзэмшигч Эрдэнийн босго ХХК MV-017480 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Эрдэнийн босго ХХК-ны Хулман нуур нэртэй ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь Эрдэнэцагаан сумын төвөөс зүүн урд зүгт 35 км-т д.т.д 1030 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан 68.6000 10.0000 20.0000 6712289.5180 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Хулман нуур овоолго 44.3 га Лиценз эзэмшигч Эрдэнийн босго ХХК MV-017480 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Хулман нуур шимт хөрсний овоолго 1.6 га Лиценз эзэмшигч Эрдэнийн босго ХХК MV-017480 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Шимт хөрсний овоолго Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160