Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-08-31
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Эрдэнэцагаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Сайн хөөвөр
Эвдрэлийн шалтгаан: Бадмаараг хаш ХХК ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулсаны улмаас 3 карьер, 5 отвол тус бүр эвдрэлд оруулаад байна.
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: карьер
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 8
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 2100
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 1000
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 113.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 113.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Сайн хөөвөр1. 0.4 га овоолго Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Сайн хөөвөр2. нүүрсний агуулах 1.75 Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Сайн хөөвөр3. нүүрсний агуулах 2.46 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Сайн хөөвөр4. ил уурхай 3.452 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Сайн хөөвөр5. 9.7 га овоолго Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Сайн хөөвөр6. овоолго 11.5 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
7 Сайн хөөвөр7. овоолго 12.1 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
8 Сайн хөөвөр8. Ил уурхай 19.3 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
9 Сайн хөөвөр9. овоолго 28.9 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Гадаад овоолго, Овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Хаягдал овоолго, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
10 Сайн хөөвөр ил уурхай 25.8 га Лиценз эзэмшигч Бадмаараг хаш ХХК MV-016679 Ухмал, Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Бадмаараг хаш ХХК-ны Сайн хөөвөр нэртэй ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь Эрдэнэцагаан сумын төвөөс урд зүгт 50 км-т д.т.д 1211 м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд байрласан 113.0000 10.0000 25.0000 6627600.6930 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160