Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2019-05-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Баянжаргалан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Хөөт
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 2000
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 20.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 20.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Хөөт Лиценз эзэмшигч Дүньли ХХК Ухмал, Овоолго, 20.0000 12.0000 36.0000 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Дүньли
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019019115
Регистрийн дугаар: 5087163
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар Чингэлтэй 5 Улаанбаатар Оронж төв 502
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 99100113
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: togoo69@yahoo.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-14715
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2006-02-02
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2036-02-02
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Хүрэн нүүрс   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2006-02-02
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл: сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа явуулаагүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160