Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: "Грийн лэнд прайндли" ХХК
Тооллого хийсэн огноо: 2019-10-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Налайх
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Газрын нэр: Налайх. "Цагаан ташаа" ХХК
Эвдрэлийн шалтгаан: Уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ:
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 335
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 216
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 5.2200
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 8.6200
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: "Грийн лэнд прайндли" ХХК
Регистрийн дугаар: 5568587
Хаяг: УБ, СХД, 23-р хороо, Хангайн гудамж, 21-29
Утасны дугаар: 88648702
И-мэйл:
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Налайх 3-р хороо. "Цагаан ташаа" ХХК. МҮ-011377 Лиценз эзэмшигч "Цагаан ташаа" ХХК. МҮ-011377 Карьер, Эвдрэлд өртсөн талбай, Уул уурхайн олборлолт. 5.2200 1422.7000 5.0000 474531.3670 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160