Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-22
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Мөнххаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Хүний буруутай үйл ажиллагаа
Газрын нэр: Баруун сүүж
Эвдрэлийн шалтгаан: БХЛ ХХК нь хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байхдаа хайгуул олборлолтын улмаас
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Гар аргаар эвдэрсэн.
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 11
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 35
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 30
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.2270
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га:
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Баруун сүүж Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү жоншны уурхай нь Мөнххаан сумын төвөөс баруун урд зүгт 25 км-т д.т.д 1263-1322 м орчим өндөрт орших бөгөөд урьд жилүүдэд хайгуул нэрийн дор олборлолт явуулж байсны улмаас жижиг, суваг 3-н далд аргаар ашиглах налуу ам болон эдгээрээс гадна далд уурхайн жижиг хэмжээний 3-н овоолготой. Энэ тусгай зөвшөөрөл нь 2010 оны 11.17 нд цуцлагдсан тул эгдээр хайгуул болон олборлолтын улмаас үүссэн суваг шуудуунуудад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж налуу амнуудыг хааж, хүн малд аюулгүй болгох шаардлагатай юм. 2 аманд нь хог болон сэг зэм хаясан байсан 0.2270 0.6000 2.0000 136200.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Баруун сүүж1 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Баруун сүүж10 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Баруун сүүж2 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Баруун сүүж3 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Баруун сүүж4 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
7 Баруун сүүж5 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
8 Баруун сүүж6 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
9 Баруун сүүж7 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
10 Баруун сүүж8 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
11 Баруун сүүж9 Лиценз эзэмшигч БХЛ ХХК XB-012936 Эвдрэлд өртсөн талбай, Гар аргаар эвдэрсэн, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160