Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-09-14
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Мөнххаан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Баруунцогт
Эвдрэлийн шалтгаан: Далд уурхайгаас гарсан овоолго, далд уурхайн босоо ам
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Улс ашиглаж байсан Бүрэнцогтын далд уурхайн хаягдал овоолго. Одоо Нутгийн анар ХХК үйл ажиллагаа явуулж байгаа
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 9
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 232
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 143
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 3.8000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га:
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: 3.8
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Баруунцогт Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Гадаад овоолго, Эвдрэлд өртсөн талбай, Уурхайн ам, Энэхүү Бүрэнцогтын гянтболдын далд уурхайг 1948-1980 оны эх хүртэл ашиглаж байсан. Мөнххаан сумын төвөөс баруун урд зүгт 38 км т 5- р багийн төвд оршидог д.т.д 1265-1257м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд уулын дээд хэсэгт далд уурхай ам болон овоолго, хөрсний чулуулгууд оршиж байгаа 13470А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд харуул хамгаалалт байдгүй Дээрх талбайд тусгай зөвшөөрөлтэй Нутгийн анар ХХК нь Резевойрмоли монголиа ХХК -аас, Резевойрмоли монголиа ХХК нь Номин Орд ХХК-наас шилжүүлж авсан бөгөөд дээрх 2 компани нь хайгуул болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд сүүлийн жилүүдэд Нутгийн анар ХХК тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна 3.8000 15.0000 360.0000 51978.7960 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Баруунцогт1 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК MV-013470 тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа. Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү Бүрэнцогтын гянтболдын далд уурхайг 1948-1980 оны эх хүртэл ашиглаж байсан. Мөнххаан сумын төвөөс баруун урд зүгт 38 км т 5- р багийн төвд оршидог д.т.д 1265-1257м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд уулын дээд хэсэгт далд уурхай ам болон овоолго, хөрсний чулуулгууд оршиж байгаа 13470А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд харуул хамгаалалт байдгүй Дээрх талбайд тусгай зөвшөөрөлтэй Нутгийн анар ХХК нь Резевойрмоли монголиа ХХК -аас, Резевойрмоли монголиа ХХК нь Номин Орд ХХК-наас шилжүүлж авсан бөгөөд дээрх 2 компани нь хайгуул болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд сүүлийн жилүүдэд Нутгийн анар ХХК тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Баруунцогт2 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Баруунцогт3 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
5 Баруунцогт4 Лиценз эзэмшигч Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
6 Баруунцогт5 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
7 Баруунцогт6 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
8 Баруунцогт7 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
9 Баруунцогт8 Лиценз эзэмшигч Нутгийн анар ХХК Эвдрэлд өртсөн талбай, Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160