Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-21
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түвшинширээ
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Хүний буруутай үйл ажиллагаа
Газрын нэр: Хөх өндөр, Өлзийт-2
Эвдрэлийн шалтгаан: Хувиараа ашигт малтмал олборлогчид, болон ТЗ эзэмшигч хууль бусаар алт олборлож байсан
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Хотойлт
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 4
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 91
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 61
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.5000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 2.5000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Өлзийт-2 Лиценз эзэмшигч болон гар аргаар олборлогчид Гарриссон-Ази ХХК MV-015169 Эвдрэлд өртсөн талбай, Энэхүү 6703А, 15169А тусгай зөвшөөрөлтэй Хөх өндөр, Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг эвдрэлд орсон газрын 4571.61 м2 нь 1371 м3 6703А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 400.06 м2 120 м3 нь 15169 А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2.1 га 15148 м3 хаягдлын сан байгуулахаар газруудыг эвдрэлд оруулсан. 2.5000 0.3000 3009.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Өлзийт-2.1 Лиценз эзэмшигч болон гар аргаар олборлогчид Гарриссон-Ази ХХК Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү 6703А, 15169А тусгай зөвшөөрөлтэй Хөх өндөр, Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг эвдрэлд орсон газрын 4571.61 м2 нь 1371 м3 6703А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 400.06 м2 120 м3 нь 15169 А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2.1 га 15148 м3 хаягдлын сан байгуулахаар газруудыг эвдрэлд оруулсан. 2.5000 0.3000 3009.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
3 Өлзийт-2 ийн хаядлын далан ашиглагдаагүй Лиценз эзэмшигч Гарриссон Ази ХХК Хаягдлын далан, Энэхүү 6703А, 15169А тусгай зөвшөөрөлтэй Хөх өндөр, Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг эвдрэлд орсон газрын 4571.61 м2 нь 1371 м3 6703А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 400.06 м2 120 м3 нь 15169 А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2.1 га 15148 м3 хаягдлын сан байгуулахаар газруудыг эвдрэлд оруулсан 2.1000 0.6000 12600.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
4 Хөх өндөр Лиценз эзэмшигч болон гар аргаар олборлогчид Гарриссон-Ази ХХК MV-006703 Хотойлт, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү 6703А, 15169А тусгай зөвшөөрөлтэй Хөх өндөр, Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг эвдрэлд орсон газрын 4571.61 м2 нь 1371 м3 6703А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 400.06 м2 120 м3 нь 15169 А тусгай зөвшөөрлийн талбайд 2.1 га 15148 м3 хаягдлын сан байгуулахаар газруудыг эвдрэлд оруулсан 0.4590 0.3000 1377.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160