Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-20
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Түвшинширээ
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Хүний буруутай үйл ажиллагаа
Газрын нэр: Өлзийт-2
Эвдрэлийн шалтгаан: Хувиараа ашигт малтмал олборлогчид, болон ТЗ эзэмшигч хууль бусаар алт олборлож байсан
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Хотойлт
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 2
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 100
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 75
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.8800
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.8800
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Өлзийт-2 Лиценз эзэмшигч болон гар аргаар олборлогчид Гарриссион ази ХХК Хотойлт, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү 10664А, тусгай зөвшөөрөлтэй Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг талбайд эвдрэлд орсон газрын 0.372 га 1115 м3, 0.515 га 1545 м3 тус тус талбайд эвдрэлд орсон . одоогоор үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа. 0.8800 0.3000 2660.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
2 Өлзийт-2 ийн нэг Лиценз эзэмшигч болон гар аргаар олборлогчид Гарриссон-Ази ХХК MV-010664 2005.10.18-2035.10.18 хүртэл эзэмшиж байгаа Хотойлт, Гар аргаар эвдэрсэн, Энэхүү 10664А, тусгай зөвшөөрөлтэй Өлзийт-2 нэртэй талбайд орших уг эвдрэлд өртсөн газар нь Түвшинширээ сумын төвөөс баруун хойш 40.5км-т д.т.д 1124-1129м орчим өндөрт өргөгдсөн хээрийн бүсэд багтах нам ухаа гүвээ, толгод бүхий газар байрлаж байна. Уг талбайд эвдрэлд орсон газрын 0.372 га 1115 м3, 0.515 га 1545 м3 тус тус талбайд эвдрэлд орсон . одоогоор үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа 0.5000 0.3000 2660.0000 Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Гарриссон-Ази
Улсын бүртгэлийн дугаар:  9019024069
Регистрийн дугаар: 5122392
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: УБ хот БЗД 13 хороолол 71-304 тоот
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар:  76104488
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: bdavaaochir@yahoo.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 10664
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2005-10-18
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2035-10-18
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл: Үндсэн үйл ажиллагаа нь эхэлээгүй
Ашигт малтмалын төрөл: Алт   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл: Хувиараа ашигт малтмал олборлочид хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байсан.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160