Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Тооллого хийсэн огноо: 2018-07-19
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баяндэлгэр
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Авто замын ажил
Газрын нэр: Баяндэлгэр сумын төв хайрганы карьер
Эвдрэлийн шалтгаан: Хайрга олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: Карьер
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 100
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 0.2462
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 0.2462
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл: Би Би Сервис ХХК хэлбэржүүлсэн боловч Талын зам АЗА дахин хайрга авсан
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ
Регистрийн дугаар: 9054588
Хаяг: Баруун-Урт сум 7-р баг
Утасны дугаар: 70518892
И-мэйл: Suagboajg@gmail.com
Тооллогын лавлах мэдээлэл
Тооллого хийсэн он: 2018
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Захиалагч байгууллагын нэр: Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
Санхүүгийн эх үүсвэр: Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Тооллогын тайлан ирүүлсэн огноо: 2018-10-21
Экспертүүдийн нэp: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Х.Төмөрхуяг, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга С.Сарантуяа, УЦУОШГ-ын дарга Х.Энхбаяр, ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх, БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш.Нямхүү УЦУОШГ-ын БО-ны лабораторын эрхлэгч Н.Мөнхбаяр, Сумдын Засаг дарга, БХ, БОХУБ, ГД Д.Бэрцэцэг, Ч.Мөнхзул, А.Энххүрэл, Г.Одончимэг, З.Гэрэлчимэг, Д.Эрдэнэбулган, С.Ганбулган, Д.Ариунаа, Д.Энхэрдэнэ, М.Амарсүрэн, Х.Сайханжаргал, Ч.Батдорж
Тайлан хүлээн авсан байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тайлан хүлээн авсан хүний нэр: Ш.Нямхүү
Тайлан хүлээн авсан хүний албан тушаал: ахлах мэргэжилтэн
Тайлангийн талаарх бусад мэдээлэл: ажлын хэсгээр талбай тус бүр дээр Phantom 4 pro, Mavic pro дрон ашиглан эвдэрсэн газрын зураг авч Agisoft программ боловсруулалт хийж орто зураг үүсгэн талбайн хэмжээг тогтоож АrcGIS 10.3 програмаар зургийн эх бэлдсэн.
Тооллогын хавсралт файл
Хавсралт файлын төрөл Хавсралт файлын тайлбар Хавсралт файл
1 Тооллогын тайлан Сүхбаатар аймгийн эвдэрсэн газрын тооллогын тайлан Файл харах
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Баяндэлгэр сумын төв хайрганы карьер Тодорхойгүй Би Би Сервис ХХК, Талын зам АЗА Карьер, энэ карьер нь Баяндэлгэр сумын баруун урд талд 1.4 км-т 1120 20’ 29.7” 450 43’ 1.2” дтд 1126-1122 т орчим өргөгдсөн цөл хээрийн бүсэд багтах нам ухаа толгод бүхий газар 1141.8 тоот өндөрлөгийн зүүн хойд талд байрласан бөгөөд зүүн хойноос баруун урагш ш 65 м урттай 45 м өргөнтэй элпис хэлбэртэй сунаж тогтсон. Уг газраас Би Би Сервис ХХК сумын төвийн сайжруулсан шороон замын ажлыг хийхдээ уулын хайрга авч хэлбэржүүлсэн хэдий боловч түүнээс хойш зам засварын ажлын Талын зам АЗА хийлгүүлэхэд мөн уг газраас хайрга авч хэлбэржүүлсэн хэсгийн дахин хөндсөн байна. 0.2462 1.0000 2462.0000 -
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160