1941
Эвдэрсэн газрын тоо
1643
Эвдэрсэн газрын байршлын тоо
34906.42
Эвдэрсэн нийт талбай, га
Хайлтын хэсэг
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га Үйлдэл
1 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-20 Сүхбаатар Түвшинширээ Хүний буруутай үйл ажиллагаа Өлзийт-2 0.8800 Дэлгэрэнгүй
2 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-22 Сүхбаатар Мөнххаан Хүний буруутай үйл ажиллагаа Баруун сүүж 0.2270 Дэлгэрэнгүй
3 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-21 Сүхбаатар Түвшинширээ Хүний буруутай үйл ажиллагаа Хөх өндөр, Өлзийт-2 2.5000 Дэлгэрэнгүй
4 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-19 Сүхбаатар Халзан Бүтээн байгуулалтын ажил Хар худаг 2.4000 Дэлгэрэнгүй
5 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-19 Сүхбаатар Баяндэлгэр Авто замын ажил Баяндэлгэр сумын төв хайрганы карьер 0.2462 Дэлгэрэнгүй
6 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-20 Сүхбаатар Баяндэлгэр Байгалийн аясаар эвдэрсэн Хонхор цантын Нүхт 0.0012 Дэлгэрэнгүй
7 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-21 Сүхбаатар Түвшинширээ Хүний буруутай үйл ажиллагаа Жоншит 0.5000 Дэлгэрэнгүй
8 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-22 Сүхбаатар Мөнххаан Бусад үйл ажиллагаа Соронзон толгой 0.6000 Дэлгэрэнгүй
9 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-09-14 Сүхбаатар Мөнххаан Уул уурхайн олборлолт Баруунцогт 3.8000 Дэлгэрэнгүй
10 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, БОАЖГ 2018-07-22 Сүхбаатар Мөнххаан Уул уурхайн олборлолт Цагаан чулуут 0.5000 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160