Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2019-05-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Дэлгэрхангай
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: ширээгийн хөндий 2
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 300
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 3.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 30.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 ширээгийн хөндий 2 Лиценз эзэмшигч Мак цемент ХХК Ухмал, Овоолго, 3.0000 3.0000 10.0000 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Мак цемент ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011478063
Регистрийн дугаар: 5830974
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар Хан-Уул 1-р хороо Улаанбаатар 19-р хороолол МАК төв байр 44 66
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 96660734, 99997017
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: mdavaa@mak.mn
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-15353
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2009-12-10
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2039-12-10
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Гөлтгөнө   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2014-01-01
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160