Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2019-05-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Дэлгэрхангай
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: ширээгийн хөндий
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн хайгуул
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 200
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 2.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 ширээгийн хөндий Лиценз эзэмшигч Эрдэнэ гипс ХХК Ухмал, Овоолго, 2.0000 2.0000 2.0000 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Эрдэнэ гипс ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011248031
Регистрийн дугаар: 5405335
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7 хороо 11-р хороолол 36-76 тоот
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 99089938, 98889955
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: erdenegypsum@yahoo.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Хайгуулын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: XV-13386
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2008-03-19
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2020-03-19
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл:
Ашигт малтмалын төрөл: Гөлтгөнө   
Олборлолт эхэлсэн огноо:
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160