Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2019-05-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Дэлгэрхангай
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Аривжих
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 700
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 7.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 7.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Аривжих Лиценз эзэмшигч Эм Си Си Эм ХХК Ухмал, Овоолго, Ил уурхайн карер, хөрсний овоолго 7.0000 2.5000 9.0000 71633.5984 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Эм Си Си Эм ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011097043
Регистрийн дугаар: 5138175
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар, Баянзүрх, 16-р хороо, 26-12
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 91111886, 99023034
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: mccm.mining@gmail.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-13550
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2008-04-15
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2038-04-15
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл: Д. Баттүвшин захиралтай, сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа явуулаагүй.
Ашигт малтмалын төрөл: Гөлтгөнө   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2008-04-15
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160