Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-06-16
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Дэлгэрхангай
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Ширээ уул
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 200
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 2.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Ширээ уул Лиценз эзэмшигч Түмэн тал ХХК Ухмал, Овоолго, 2.0000 0.5000 7.0000 33329.1417 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Түмэн тал ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019061103
Регистрийн дугаар: 5547938
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар, Чингэлтэй, 4-р хороо, Бага тойруу 19-32
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 95405666, 99873573
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: tumentalllc@gmail.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-05356
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2003-01-30
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2033-01-30
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл: Ши Жун Ган, Адъяацэрэн захиралтай, сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагаа явуулаагүй.
Ашигт малтмалын төрөл: Гөлтгөнө   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2003-01-30
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160