Эвдэрсэн газрын үндсэн мэдээлэл
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Тооллого хийсэн огноо: 2018-06-15
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дундговь
Сум, дүүргийн нэр: Баянжаргалан
Эвдэрсэн шалтгааны төрөл: Уул уурхайн олборлолт
Газрын нэр: Наймдаа
Эвдрэлийн шалтгаан: уул уурхайн олборлолт
Эвдрэлийн төрх, хэлбэр, тэмдэглэгээ: ухмал овоолго
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын тоо: 1
Эвдэрсэн талбайн урт, м: 200
Эвдэрсэн талбайн өргөн, м: 100
Эвдэрсэн нийт талбай, га: 2.0000
Урьд онуудад нөхөн сэргээсэн нийт талбай, га:
Нөхөн сэргээлт хийх талбай, га: 2.0000
Нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл:
Тооллого хийсэн байгууллага
Тооллого хийсэн байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Регистрийн дугаар: 9035273
Хаяг: Дунговь аймаг Сайнцагаан сум 7 дугаар баг Залуус хороолол
Утасны дугаар: 70593988
И-мэйл: baigali@dundgovi.gov.mn
Эвдэрсэн газрын байршил
Эвдэрсэн газрын байршлын нэр Хариуцагчийн төрөл Хариуцагчийн мэдээлэл Эвдэрсэн газрын төрх байдал Эвдэрсэн газрын төрх
байдлын нэмэлт мэдээлэл
Талбай, га Өндөр, м Гүн, м Эзэлхүүн, м3 Газарзүйн солбицол
1 Наймдаа Лиценз эзэмшигч Эм Жи Би ХХК Ухмал, Овоолго, 2.0000 6.0000 15.0000 13503.1203 -
Эвдэрсэн газрын тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл: Аж ахуйн нэгж байгууллага
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Эм Жи Би ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9019003032
Регистрийн дугаар: 5018536
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг: Улаанбаатар Сүхбаатар 9-р хороо 7-р хороолол Алтайн гудамж 34-р байр 708 тоот
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн утасны дугаар: 95717151 99091129
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн и-мэйл: mgb.hhk@gmail.com
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл: Ашиглалтын
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-010598
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо: 2005-10-06
Тусгай зөвшөөрөл дууссан огноо: 2035-10-06
Тусгай зөвшөөрлийн талаарх бусад мэдээлэл: 2018 онд үйл ажиллагаа явуулж байсан. Нөхөн сэргээлт хийгээгүй
Ашигт малтмалын төрөл: Жонш   
Олборлолт эхэлсэн огноо: 2005-10-06
Олборлолт дууссан огноо:
Олборлолтын талаарх бусад мэдээлэл: Үйл ажиллагаа нь тогтмол биш сорчлон ухсан нөхөн сэргээлт хийгээгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160