Агаар, түүний бохирдол

image

Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан

image

Гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн сан

image

Орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн сан