Хайлтын хэсэг
Нөхөн төлбөр төлсөн тухай тайлан
Нөхөн төлбөр төлсөн огноо Нөхөн төлбөр төлөгч этгээдийн нэр Регистрийн дугаар Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Төлвөл зохих нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ, төг Тухайн огноо-д төлсөн төлбөрийн мөнгөн дүн Үйлдэл

Мэдээллийн сан хариуцагч: Байгаль орчны мэдээллийн төв.