Хайлтын хэсэг
x Нийт 738 бичлэг байна.
Аймгийн нэр Сумын нэр Станц, харуулын нэр Ажиглалтын он Салхины дундаж хурд
1 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2017 2.80 м/с
2 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2016 2.81 м/с
3 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2015 2.97 м/с
4 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2014 3.29 м/с
5 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2013 3.33 м/с
6 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Хатгал 2012 3.27 м/с
7 Увс Улаангом Улаангом 2017 2.28 м/с
8 Увс Улаангом Улаангом 2016 2.14 м/с
9 Увс Улаангом Улаангом 2015 2.35 м/с
10 Увс Улаангом Улаангом 2014 2.29 м/с