Хайлтын хэсэг
x Нийт 3600 бичлэг байна.
Станц, харуулын нэр Ажиглалтын он Ажиглалтын сар Станцын түвшин дэх агаарын дундаж даралт Хэмжих нэгж
1 Хатгал 2017 12 834 гПа
2 Хатгал 2017 11 831 гПа
3 Хатгал 2017 10 835 гПа
4 Хатгал 2017 9 829 гПа
5 Хатгал 2017 8 831 гПа
6 Хатгал 2017 7 828 гПа
7 Хатгал 2017 6 830 гПа
8 Хатгал 2017 5 830 гПа
9 Хатгал 2017 4 830 гПа
10 Хатгал 2017 3 834 гПа