Хайлтын хэсэг
x Нийт 94146 бичлэг байна.
Мэдээний төрөл Станц, харуулын нэр Ажиглалтын он Ажиглалтын сар Арав хоногийн дугаар Ажиглалтын дундаж утга Хэмжих нэгж
1 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 12 3 -21.64 градус
2 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 11 3 -19.45 градус
3 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 10 3 -3.98 градус
4 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 9 3 8.94 градус
5 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 8 3 11.66 градус
6 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 7 3 12.60 градус
7 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 6 3 12.00 градус
8 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 5 3 6.43 градус
9 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 4 3 1.81 градус
10 агаарын дундаж температур Хатгал 2019 3 3 -6.23 градус