Хайлтын хэсэг
x Нийт 4471 бичлэг байна.
Үзэгдлийн төрөл Станц, харуулын нэр Ажиглалт хийсэн он Нийт өдрийн тоо
1 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2017 1
2 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2016 3
3 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2015 1
4 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2014 24
5 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2013 16
6 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Хатгал 2012 14
7 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Улаангом 2017 9
8 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Улаангом 2016 9
9 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Улаангом 2015 12
10 16-аас дээш салхитай өдрийн тоо Улаангом 2014 13